اخذ مجوز بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران

1397/02/16

مجوز اجرای بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دستباف توسط شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو، از سوی سازمان توسعه تجارت ایران صادر شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو، مجوز برگزاری و اجرای بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران با همکاری مرکز ملی فرش ایران از 3 تا 9 شهریور ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران به شرکت ایدرو واگذار شد.