تکمیل ظرفیت پذیرش ثبت نام در نمایشگاه قطعات خودرو سال 1396

1396/04/14

باسلام

به اطلاع کلیه متقاضیان ثبت نام در بخش داخلی دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو میرساند با توجه به تکمیل ظرفیت، پذیرش کلیه شرکتهایی که از تاریخ 96/04/15 اقدام به ثبت نام یا واریز وجه نمایند در لیست رزرو قرار خواهند گرفت.
 
لذا این شرکت تعهدی در قبال تامین قطعی فضای مورد درخواست نخواهد داشت.
 

  

با تشکر

  ستاد اجرایی دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو