تکمیل ظرفیت پذیرش ثبت نام در نمایشگاه صنعت سال 1396

1396/04/03

باسلام

به اطلاع کلیه متقاضیان ثبت نام در بخش داخلی هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت میرساند با توجه به تکمیل ظرفیت پذیرش کلیه شرکتهایی که از تاریخ 96/04/01 اقدام به ثبت نام یا واریز وجه نمایند در لیست رزرو قرار خواهند گرفت و این شرکت تعهدی در قبال تامین قطعی فضای مورد درخواست نخواهد داشت.
 

 

 

با تشکر

 

 

 

ستاد هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت