تقدیر از شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو در دومین نمایشگاه EXPOSHOW2019

1397/12/05

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی در دومین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت نمایشگاهی EXPOSHOW2019 از شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو ، نمایندگان و مسوولان شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی با حضور در نمایشگاه صنعت نمایشگاهی از شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو تقدیر کردند.

طبق این گزارش، حمیدرضا آملی مدیر امور نمایشگاهی داخلی به همراه برخی مسوولان شرکت نمایشگاه ها  با حضور در غرفه شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو با تقدیم تقدیرنامه ای در آخرین روز نمایشگاه صنعت نمایشگاهی، از فعالان این حوزه تقدیر کرد.