اطلاعیه مهم ستاد برگزاری نمایشگاه صنعت صوت، تصویر، نور، ...

1397/12/04

خواهشمند است ضمن مطالعه اطلاعیه بسیار مهم ستاد برگزاری نمایشگاه که شامل تمامی موارد مهم درخصوص اخذ مجوز غرفه سازی جهت فضای غرفه های خودساز،  زمان انتقال کالاهای سنگین به داخل غرف، تکمیل فرم تعهدنامه غرفه داران و نحوه  صدور کارت شناسایی، خواهشمند است نسبت به رعایت تمامی موارد عنوان شده اقدام فرمایید.