حضور شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو در نمایشگاه صنعت نمایشگاهی

1397/12/02

شرکت  بازرگانی بین المللی ایدرو برای بار دوم در نمایشگاه صنعت نمایشگاهی حضوری توانمند دارد

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو، در سال جاری این شرکت با برگزاری سه نمایشگاه بین المللی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی و  پنج نمایشگاه  در استان ها و شهرستان های  ایران از جمله زاهدان، کرمانشاه، یزد، شیرازو ساری  فعالیتی گسترده در صنعت نمایشگاهی داشته است. 

طبق این گزارش، شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو در تاریخ 10 تا 13 اسفند ماه میزبان نمایشگاه بین المللی صوت، تصویر، نور، خدمات چند رسانه ای و تجهیزات وابسته است.