شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو، نمایشگاه صنعت صوت، تصویر و نور را برگزار می کند

1397/08/13

شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو موفق به اخذ مجوز برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی صنعت صوت، تصویر، نور و خدمات چند رسانه ای و تجهیزات وابسته شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو، این نمایشگاه قرار است از 10 تا 13 اسفندماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شود.

مشارت کنندگان محترم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتربا شماره های 22662765 الی 67 و 22662774 الی 76 تماس حاصل نمایند.