اتمام مهلت ثبت نام در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو
1397/03/07
  شرکت ایدرو برگزار می کند: برگزاری نمایشگاه خودرو، قطعات و صنایع وابسته با حضور برندهای بین المللی
1397/02/19
  شهریور ماه برگزار می‌شود: ششمین نمایشگاه تخصصی خودرو و صنایع وابسته در سنندج
1397/03/19
  رونمایی از پوستر بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دستباف
1397/04/20
  دستاوردهای گروه خودروسازی سایپا در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مشهد
1397/05/15
  ثبت نام بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دستباف آغاز شد
1397/04/20
  سایپا یکه تاز ارتقای کیفیت در نمایشگاه صنعت خودروی مشهد
1397/05/20
  توسط شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو انجام شد: رونمایی از پوستر سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو
1397/03/29
  اخذ مجوز بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران
1397/02/16
  شروع ثبت نام سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو از تاریخ 1397/02/15
1397/02/12
  شروع ثبت نام هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت از تاریخ 1397/02/01
1397/01/29
  رونمایی از پوستر هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت
1397/02/10