نمایشگاهها

نمايشگاه باکو موتور - BAKU MOTORSHOW

تاریخ برگزاری : 1396/04/08 لغایت 1396/04/10 مهلت ثبت نام : 1396/01/27 لغایت 1396/03/27

نمايشگاه بین المللی صنعت باکو CASPINDEXPO

تاریخ برگزاری : 1396/06/22 لغایت 1396/06/24 مهلت ثبت نام : 1396/01/28 لغایت 1396/05/15

نمایندگان فروش بخش خارجی - سال 1396 / Overseas Sales Agents List - 2017

تاریخ برگزاری : 1396/01/01 لغایت 1396/12/29 مهلت ثبت نام : 1396/01/01 لغایت 1396/12/29

نمایشگاه های جدید سال 96 بزودی در این مکان اعلام خواهد شد 2 - به كانال تلگرام ما بپيونديد.

تاریخ برگزاری : 1396/01/01 لغایت 1396/12/29 مهلت ثبت نام : 1396/01/01 لغایت 1396/12/29

تقویم نمایشگاه های داخلی سال 1396

تاریخ برگزاری : 1396/01/01 لغایت 1396/12/29 مهلت ثبت نام : 1396/01/01 لغایت 1396/12/29