نمایشگاهها

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت - مهرماه 1397

تاریخ برگزاری : 1397/07/21 لغایت 1397/07/24 مهلت ثبت نام : 1397/02/01 لغایت 1397/04/20

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو – (آبان ماه 1397 )

تاریخ برگزاری : 1397/08/21 لغایت 1397/08/24 مهلت ثبت نام : 1397/02/10 لغایت 1397/04/20

نمایندگان فروش بخش خارجی - سال 1397 / Overseas Sales Agents List - 2018

تاریخ برگزاری : 1397/01/01 لغایت 1397/12/29 مهلت ثبت نام : 1397/01/01 لغایت 1397/12/29

- به كانال های تلگرام ما بپيونديد.

تاریخ برگزاری : 1397/01/01 لغایت 1397/12/29 مهلت ثبت نام : 1397/01/01 لغایت 1397/12/29