نمایشگاهها

نمایشگاه بین المللی صنعت صوت، تصویر، نور، خدمات چندرسانه ای و صنايع وابسته

تاریخ برگزاری : 1397/12/10 لغایت 1397/12/13 مهلت ثبت نام : 1397/08/29 لغایت 1397/11/29