ثبت نام در نمایشگاه

نمایندگان فروش بخش خارجی - سال 1397 / Overseas Sales Agents List - 2018

نمایندگان فروش بخش خارجی - سال 1397 / Overseas Sales Agents List - 2018


تاریخ برگزاری : چهارشنبه 01 فروردین 1397 لغایت چهارشنبه 29 اسفند 1397
مهلت ثبت نام : چهارشنبه 01 فروردین 1397 لغایت چهارشنبه 29 اسفند 1397
محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

 
فهرست نمایندگان فروش بخش خارجی
 

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت -  سال 1397  (کلیک کنید)

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو -  سال 1397  (کلیک کنید)

 

 


 

  List of Overseas Sales Agents

 

18th International Industry Exhibition IInEX  (Click)

13th Auto Parts International Exhibition IAPEX  (Click)