ثبت نام در نمایشگاه

اطلاعیه خیلی مهم نمایشگاه قطعات خودرو 99 - بخش ارزی

اطلاعیه خیلی مهم نمایشگاه قطعات خودرو 99 - بخش ارزی


تاریخ برگزاری : چهارشنبه 01 بهمن 1399 لغایت شنبه 04 بهمن 1399
مهلت ثبت نام : چهارشنبه 01 مرداد 1399 لغایت شنبه 22 آذر 1399
محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران