ثبت نام در نمایشگاه

اطلاعیه خیلی مهم نمایشگاه صنعت 99 - بخش ارزی

اطلاعیه خیلی مهم نمایشگاه صنعت 99 - بخش ارزی


تاریخ برگزاری : پنج شنبه 27 آذر 1399 لغایت یکشنبه 30 آذر 1399
مهلت ثبت نام : یکشنبه 29 تیر 1399 لغایت سه شنبه 11 آذر 1399
محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران