ثبت نام در نمایشگاه

اطلاعیه خیلی مهم نمایشگاه صنعت 99 - بخش ارزی

اطلاعیه خیلی مهم نمایشگاه صنعت 99 - بخش ارزی


تاریخ برگزاری : جمعه 17 بهمن 1399 لغایت دوشنبه 20 بهمن 1399
مهلت ثبت نام : یکشنبه 29 تیر 1399 لغایت شنبه 13 دی 1399
محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران