ثبت نام در نمایشگاه

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو


تاریخ برگزاری : چهارشنبه 01 بهمن 1399 لغایت شنبه 04 بهمن 1399
مهلت ثبت نام : چهارشنبه 01 مرداد 1399 لغایت جمعه 03 بهمن 1399
محل برگزاری : تهران