زمان برگزاری بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت از ۱۹ الی ۲۲ بهمن ماه
  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زمان برگزاری پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو از ۱۱ الی ۱۴ بهمن ماه
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 
 
 

 

نمایشگاه بین المللی صنعت صوت، تصویر، نور، خدمات چندرسانه ای و صنايع وابسته

تاریخ برگزاری : 10/12/1397 لغایت 13/12/1397 مهلت ثبت نام : 29/08/1397 لغایت 29/11/1397