نمایشگاه بین المللی صنعت صوت، تصویر، نور، خدمات چندرسانه ای و صنايع وابسته

تاریخ برگزاری : 10/12/1397 لغایت 13/12/1397 مهلت ثبت نام : 29/08/1397 لغایت 29/11/1397